SOHJOA-hanke on osa Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteistä 6Aika-strategiaa, jossa kehitetään avoimempia ja älykkäämpi palveluita. Tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Metropolian monialaisina hankekumppaneina ovat Aalto-yliopisto, Forum Virium Helsinki, Maanmittauslaitos sekä Tampereen teknillinen yliopisto.

Automaattiajoneuvojen toimintaa suomalaisissa olosuhteissa testataan osana Liikenneviraston ja Trafin rahoittamaa NordicWay –hanketta, jossa osaltaan valmistaudutaan uudentyyppisiin liikenteen palveluihin ja tieliikenteen automaatioon.
Itseohjautuvat robottibussit Suomen kaduille


Autonomiset pikkubussit tulevat Suomen kaduille tänäkin kesänä kehittämään uusia ratkaisuja kaupunkiliikenteen globaaleihin haasteisiin. Kustannustehokkaiden, vähäpäästöisten ja matkustajien tarpeet huomioivien piensähköbussien kuljetuskapasiteetti on 9 henkeä. Kaksi robottibussia aloittivat liikennöinnin heinä-elokuussa Helsingin Hernesaaren alueen kaduilla. Helsingin jälkeen bussit menivät Espooseen syyskuuksi ja menevät loka-marraskuuksi Tampereelle, jossa ne operoivat aina ensilumiin asti. Keväällä 2017 kokeilut alkoivat jälleen Tampereen Hervannassa, josta ne siirtyivät syksyksi Espoon Otaniemeen, reitin rakentamiseen liittyvistä ongelmista johtuen Helsingin reitti jäi kesällä 2017 ajamatta. Lisänä, vuonna 2017 ajettiin marraskuussa kuukauden kestävä kokeilu yhteistyössä Finavian kanssa Helsinki-Vantaan lentokentällä.

Keväällä (huhti-toukokuussa) 2018 jatketaan uudella Helsingin reitillä ja laajennetulla Espoon reitillä. Reittilinjaukset tulevat varmistumisen jälkeen esille Reitti ja aikataulu -sivulle. 

Suomen lainsäädäntö on liikenteen automaation kehittäjien kannalta aito kansainvälinen kilpailuetu. SOHJOA-hankkeella siirretään tämä lainsäädännön etumatka ensimmäistä kertaa käytännössä automaatiota kehittävien yritysten sekä hankkeeseen osallistuvien kaupunkien hyödyksi. Kokeilujen kautta pyritään löytämään kaupunkiliikenteen sujuvuuden, turvallisuuden sekä matkustajien käyttökokemuksen kannalta parhaat lähitulevaisuuden sovelluskohteet automaattibusseille.

SOHJOA-hankkeen päätavoitteena on luoda suomalaisille yrityksille aito mahdollisuus kehittää uusia tuote- ja palveluideoita, joita autonominen liikkuminen edellyttää tai mahdollistaa. Hanke luo yritysten käyttöön ”innovaatioalustan”, eli toiminnallisen bussilinjan, johon yritykset voivat tuoda tuotteitaan kehitettäväksi ja kokeiltavaksi osaratkaisuina. Hanke lisää myös kaupunkien – kaupungin eri virastojen, kaupunkilaisten ja muun kaupunkiyhteisön - ymmärrystä liikkumisen murroksesta. 

Haluamme kannustaa yrityksiä, liikkujia ja kaupunkeja olemaan aktiivisesti mukana hankkeessamme, osallistumisesta emme veloita mitään. 

SOHJOA-6Aika is part of a Finnish cities’ collaborative 6Aika -project family funded by European Structural Fund. Our partners are Aalto University, Forum Virium Helsinki, Finnish Geographical Institute and Tampere University of Technology. Operation of automated vehicles in Finnish environment is tested as part of the NordicWay - project funded by Finnish Transport Safety Agency Trafi and Finnish Transport Agency Liikennevirasto. NordicWay project tackles the challenges of new traffic services and road transport automation.

Check the routes and the timetables here!


Finland launching robot buses to three locations

During the summer of 2016, self-driving last-mile buses were launched on the streets in Finland, in an effort to solve the urban mobility challenges. These cost effective, energy efficient, small electric buses can transport up to nine (9) persons. Operation started on July 2016 in Helsinki Hernesaari area. After that the buses started to operate in Espoo for August-September and finally in Tampere, ending operation in November. In the spring 2017 the piloting will continue, with a revision of mobility requirements from the previous piloting stage. The pilot resumed the streets of Tampere in May, in June the buses will be running in Helsinki and in autumn of 2017 operating will move back to Otaniemi in Espoo.

The current strategy of the Finnish Ministry of Transportation and Communication’s allows testing of autonomous vehicles in the actual urban environments. This strategy gives Finland unique piloting possibilities, as legislation allows this type of piloting only in a few countries.


SOHJOA aims to set Finland in the fast lane of the development of automated road transport systems. Enabling the transition towards road traffic automation is accompanied with the development of new export businesses. To this end, in addition to piloting, the project will create an open innovation platform that companies can utilize to develop new product and service ideas. The potential new operational models, products and services will either support all-round operability of automated systems or take advantage of it.


In order to increase the awareness of the transformation in mobility, we encourage companies, municipalities and users to get in contact and actively participate in our project.
Twitter (@AutomatedbusFI):