Sohjoa-projekti on päättynyt 31.5.2018! Näille sivuille päivitetään kesän 2018 aikana projektin julkaisuja ja muuta materiaalia, mutta muuten sivuja ei enää päivitetä. Sohjoa-projektin toteuttajat kiittävät kaikkia projektiin osallistuneita!

Sohjoa-project has ended 31st of May 2018! These pages will include publications and material from the project, those will be updated on the pages during summer of 2018. We would like to thank everybody who have participated in the project!

Muita projektejamme seurattavaksi! Our other projects to follow:

Sohjoa Baltic

FABULOS

Robusta

Perille Asti / The Last Mile

Metropolia Smart Mobility

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa! Follow us on Social Media!

 Twitter (@automatedbusFI), Facebook (Metropolia Robot Bus), Instagram (@automatedbusFI)


Twitter (@AutomatedbusFI):